Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Enskri pou vote nan Mississippi

Kijan pou enskri pou vote nan Mississippi

Enskripsyon anliy pa disponib kounye a. Chèche konnen fason pou enskri pou vote sou sit entènèt eleksyon Eta Mississippi eleksyon an (ann Anglè)

Dat limit enskripsyon votè nan Mississippi

  • Dat limit enskripsyon pa korespondans: Dwe gen so lapòs 30 jou anvan Jou Eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon an pèsòn: 30 jou anvan jou eleksyon an

Kijan pou tcheke enskripsyon votè w

Ou ka konfime nan ki pwen enskripsyon votè w la ye sou sitwèb eleksyon Eta Mississippi (ann Anglè)

Lòt fason pou enskri nan Mississippi

Ou ka telechaje Fòm Enskripsyon Votè Nasyonal (National Voter Registration Form (PDF)) la ki disponib ann Anglè epi nan 14 lang adisyonèl nan lis meni anba a.

Retounen