Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Enskri pou vote nan North Dakota

Kijan pou enskri pou vote

Enskripsyon votè pa obligatwa nan North Dakota. Jwenn plis enfòmasyon konsènan vòt sou sitwèb eleksyon Eta North Dakota (ann Anglè)

Retounen