Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2024 diễn ra trên tất cả 50 tiểu bang và các vùng lãnh thổ từ tháng Giêng đến tháng Sáu. Hãy kiểm tra ngày tháng sắp tới và các thời hạn cuối cùng cho tiểu bang và đảng chính trị của bạn(bằng Tiếng Anh).

Đăng ký bỏ phiếu bầu ở West Virginia

Làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu

Thời hạn cuối cùng đăng ký cử tri

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: 21 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được đóng dấu bưu điện 21 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: 21 ngày trước Ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của West Virginia (bằng Tiếng Anh)

Các cách khác để đăng ký bỏ phiếu

Bạn cũng có thể tải xuống Biểu mẫu Đăng ký Cử tri Quốc gia (PDF) có sẵn bằng tiếng Anh và ngôn ngữ khác từ danh sách thả xuống bên dưới.

Quay lại