Ilaten nakmikinaluten Alaska-mi

Naten ilannayaquten nakmikimun Alaska-mi

Nakmikilleghmun ilatellghan tuunivigi Alaska-emi

  • Online-ekun ilatellghem tuuniviga: Santi, Naayvaghvik 9, 2022-mi
  • Ilatelleq tuyuqayugkun tuuniviga: Tuyumayaghqaguq Santi, Naayvaghvik 9, 2022-mi
  • Gginasaghlluku ilatellghem tuuniviga: Santi, Naayvaghvik 9, 2022-mi

Esghalleghqan nakmikimun ilatellghen

Ipapighqennayaghan nakmikimun ilatellghen Alaska's state election website (Laluramkestun)-mi

Uteghten