Ilaten nakmikinaluten Connecticut-mi

Naten ilannayaquten nakmikimun Connecticut-mi

Nakmikilleghmun ilatellghan tuunivigi Connecticut-emi

  • Online-ekun ilatellghem tuuniviga: 7 aghneq sivungani Nakmikivigem
  • Ilatelleq tuyuqayugkun tuuniviga: Tuyumayaghqaguq 7 aghneq Nakmikivigem sivunganeng.
  • Gginasaghlluku ilatellghem tuuniviga: Piivngallequq Nakmikivigem kenlenganun aghneghanillu.

Esghalleghqan nakmikimun ilatellghen

Ipapighqennayaghan nakmikimun ilatellghen Connecticut's state election website (Laluramkestun)-mi

Uteghten