Ilaten nakmikinaluten New Jersey-mi

Naten ilannayaquten nakmikimun New Jersey-mi

Nakmikilleghmun ilatellghan tuunivigi New Jersey-emi

  • Online-ekun ilatellghem tuuniviga: Tuwesti, Naayvaghvik 18, 2022-mi
  • Ilatelleq tuyuqayugkun tuuniviga: Tuyumayaghqaguq Tuwesti, Naayvaghvik 18, 2022-mi
  • Gginasaghlluku ilatellghem tuuniviga: Tuwesti, Naayvaghvik 18, 2022-mi

Esghalleghqan nakmikimun ilatellghen

Ipapighqennayaghan nakmikimun ilatellghen New Jersey's state election website (Laluramkestun)-mi

Uteghten