Ilaten nakmikinaluten Washington-mi

Naten ilannayaquten nakmikimun Washington-mi

Nakmikilleghmun ilatellghan tuunivigi Washington-emi

  • Online-ekun ilatellghem tuuniviga: Manti, Naayvaghvik 31, 2022-mi
  • Ilatelleq tuyuqayugkun tuuniviga: Kaasimayaghqaguq Manti, Naayvaghvik 31, 2022-mi
  • Gginasaghlluku ilatellghem tuuniviga: Tuwesti, Aqumuq 8, 2022-mi

Esghalleghqan nakmikimun ilatellghen

Ipapighqennayaghan nakmikimun ilatellghen Washington's state election website (Laluramkestun)-mi

Uteghten