&yis77 baa hane'7gi nin7[keed

Website woly4h7g77 .gov bee daw0j7h
.gov bee w0j7igo website w11shindoon bi[ da'7n77shj7 bi[ nida'anish k4yah ashdladiin sinil7g77 United States biyi'

Website .gov bee daw0j7h7g77 HTTPS woly4ego chodayoo['9
Bi[ dah n1'1t'1h7 naashch'22'7g77 … 47 doodago https bik11'go 47 .gov websitej8' t'11 47d7g77 haalkidgo 00ly4. Hane' baa hasti'7go hane'7g77 website baa 1h1y3n7g77 t'47y1 biyi' hane' 1l'9.

Ha'did77l77[ i'ii'n77[ biniiy4 South Carolina

E'et'11d haayit'4ego b1 hazh'dii['88h

E'et'11d b1 ha'diln4h7g77 bee e'e'aah g0ne'

  • B44sh [ich7'ii bee ha'd7l44hgo koj8' b1 ah00t'i': I'ii'n77[ Bij9j8' t'ahdoo t1diin yi[kaah7
  • Naaltsoos nin1h1jeehd00 ha'd7l44hgo koj8' b1 ah00t'i': I'ii'n77[ Bij9j8' t'ahdoo t1diin yi[kaah7 naaltsoos nin1h1jeehd00 bi'k'ini'7t'32 doolee[
  • I'ii'n77[ biniiy4 yah ajigh11hgo ha'dilne' bee nihoolzh77sh I'ii'n77[ Bij9j8' t'ahdoo t1diin yi[kaah7

Hait'1o i'ii'n77[ biniiy4 hazh'dii['88h7g77 han7t1h

I'ii'n77[ biniiy4 ha'dinila1g77 b7na'7d7[kidgo koj8' hod77lnih hahoodzoh bee w0j7h7g77 i'ii'n77[ biwebsitegi <Bilag1ana k'ehj7>

N11n1 [ah 1t'4ego e'et'11d b1 hazh'didool7[7g77

D77 a[d0' b47'd77dl77[ National Voter Registration Form woly4ego PDFj7 1lyaago naaltsoos bilag1ana k'ehj7 d00 d99'ts'1dahgo saad a['22 1daat'4h7g77 dropdown menu woly4ego n7t'i'7g77 biyi' w0yahgo.

N1t'33'