Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Eleksyon primè prezidansyèl 2024 yo dewoule nan tout 50 Eta ak teritwa yo ant Janvye ak Jen. Tcheke dat ak dat limit ki anonse yo pou Eta w ak pou pati politik ou an(ann Anglè).