Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Enskri pou vote nan Puerto Rico

Kijan pou enskri pou vote

Enskri an pèsòn nan biwo eleksyon lokal ou a. Jwenn plis enfòmasyon sou kijan pou enskri sou sit wèb eleksyon Eta Puerto Rico (ann Anglè)

Dat limit pou votè yo enskri

  • Dat limit enskripsyon an pèsòn: 50 jou anvan jou eleksyon an

Kijan pou tcheke enskripsyon votè w

Ou ka konfime nan ki pwen enskripsyon votè w la ye sou sitwèb eleksyon Eta Puerto Rico (ann Anglè)

Retounen