Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 diễn ra ở tất cả 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ để chọn ra những ứng cử viên sẽ đại diện cho các đảng phái chính trị trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Kiểm tra ngày sắp tới và thời hạn cuối cùng cho tiểu bang và đảng chính trị của bạn(bằng Tiếng Anh).

Giới thiệu về Vote.gov

Sứ mệnh

Vote.gov là nguồn đáng tin cậy, có thẩm quyền của bạn để cung cấp thông tin bỏ phiếu. Vì đăng ký cử tri xảy ra ở cấp tiểu bang, Vote.gov hướng người Mỹ đến các quy tắc đăng ký cho tiểu bang của họ. Ngoài việc hợp tác với Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Hoa Kỳ (EAC), Vote.gov còn hợp tác cởi mở với các tổ chức phi đảng phái, các tổ chức cơ quan bên thứ ba cũng như với các quan chức bầu cử của tiểu bang và địa phương.

Lịch sử

Một nhóm gồm các nhân viên của USA.gov và các Nghiên cứu sinh về Đổi mới của Tổng thống (bằng Tiếng Anh) đã phát triển Vote.gov như một công cụ đăng ký cử tri trực tuyến đáng tin cậy. Được thành lập vào năm 2016, Vote.gov trao quyền cho công chúng thông tin có thể hành động bỏ phiếu chính xác, và cập nhật.

Hôm nay, nhóm Vote.gov tiếp tục cải thiện trang mạng để đáp ứng các nét chánh mục tiêu đã được nêu trong Sắc lệnh điều hành năm 2021 của Tổng thống Biden (bằng Tiếng Anh), Thúc đẩy Quyền tiếp cận Bỏ phiếu. Những mục tiêu này bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận, dịch các công cụ dành cho người bầu cử sang các ngôn ngữ chính và nâng cao chức năng tìm kiếm trên trang web.

Quay lại