Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2024 diễn ra trên tất cả 50 tiểu bang và các vùng lãnh thổ từ tháng Giêng đến tháng Sáu. Hãy kiểm tra ngày tháng sắp tới và các thời hạn cuối cùng cho tiểu bang và đảng chính trị của bạn(bằng Tiếng Anh).