Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2024 diễn ra trên tất cả 50 tiểu bang và các vùng lãnh thổ từ tháng Giêng đến tháng Sáu. Hãy kiểm tra ngày tháng sắp tới và các thời hạn cuối cùng cho tiểu bang và đảng chính trị của bạn(bằng Tiếng Anh).

Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Wyoming

Làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu

Đăng kí trực tuyến trên mạng hiện tại không có sẵn. Tìm hiểu các phương thức đăng kí bầu cử tại trang web bầu cử của tiểu bang Wyoming (bằng Tiếng Anh)

Thời hạn cuối cùng đăng ký cử tri

  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được nhận vào 14 ngày trước ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Có sẵn cho đến và bao gồm cả vào ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Ban có thể xác nhận tình trạng đăng ký bầu cử của mình bằng cách liên lạc với văn phòng đăng ký địa phương. Nhấp vào đây để xem thông tin liên lạc của thư ký quận Wyoming (PDF) (bằng Tiếng Anh) .

Quay lại