Ilaten nakmikinaluten North Carolina-mi

Naten ilannayaquten nakmikimun North Carolina-mi

Nakmikilleghmun ilatellghan tuunivigi North Carolina-emi

  • Online-ekun ilatellghem tuuniviga: Friday-a, Naayvaghvik 14, 2022-mi
  • Ilatelleq tuyuqayugkun tuuniviga: Tuyumayaghqaguq Friday-a, Naayvaghvik 14, 2022-mi
  • Gginasaghlluku ilatellghem tuuniviga: Sareri, Aqumuq 5, 2022-mi, 3-eklaak aghneghuluku

Esghalleghqan nakmikimun ilatellghen

Ipapighqennayaghan nakmikimun ilatellghen North Carolina's state election website (Laluramkestun)-mi

Uteghten