Ilaten nakmikinaluten Oklahoma-mi

Naten ilannayaghsin nakmikimun Oklahoma-mi

Whaa maaten online-kun ilatelleq pilleghqiituq. Esghaghhu naten ilatelleghqan Oklahoma's state election website (Laluramkestun) -mi

Nakmikilleghmun ilatellghan tuunivigi Oklahoma-emi

  • Ilatelleq tuyuqayugkun tuuniviga: Tuyumayaghqaguq 25 aghneq Nakmikivigem sivunganeng.
  • Gginasaghlluku ilatellghem tuuniviga: 25 aghneq Nakmikivigem sivunganeng

Esghalleghqan nakmikimun ilatellghen

Ipapighqennayaghan nakmikimun ilatellghen Oklahoma's state election website (Laluramkestun)-mi

Ilangi nakmikilleghmun ilatellghet Oklahoma-emi

National-em Nakmikim Ilatellghan Igaa ama taawluughnayaghan Laluramkestunllu ama ilangita ulungitni ifkaqayugmi menu-mi kanani.

Uteghten