Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Enskri pou vote nan Oklahoma

Kijan pou enskri pou vote nan Oklahoma

Enskripsyon anliy pa disponib kounye a. Chèche konnen fason pou enskri pou vote sou sit entènèt eleksyon Eta Oklahoma eleksyon an (ann Anglè)

Dat limit enskripsyon votè nan Oklahoma

  • Dat limit enskripsyon pa korespondans: Dwe gen so lapòs 25 jou anvan Jou Eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon an pèsòn: 25 jou anvan jou eleksyon an

Kijan pou tcheke enskripsyon votè w

Ou ka konfime nan ki pwen enskripsyon votè w la ye sou sitwèb eleksyon Eta Oklahoma (ann Anglè)

Lòt fason pou enskri nan Oklahoma

Ou ka telechaje Fòm Enskripsyon Votè Nasyonal (National Voter Registration Form (PDF)) la ki disponib ann Anglè epi nan 14 lang adisyonèl nan lis meni anba a.

Retounen