Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Eleksyon primè prezidansyèl 2024 yo dewoule nan tout 50 Eta ak teritwa yo ant Janvye ak Jen. Tcheke dat ak dat limit ki anonse yo pou Eta w ak pou pati politik ou an(ann Anglè).

Enskri pou vote nan Michigan

Kijan pou enskri pou vote

Dat limit pou votè yo enskri

  • Dat limit enskripsyon anliy: 15 jou anvan jou eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon pa korespondans: Dwe gen so lapòs 15 jou anvan Jou Eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon an pèsòn: Disponib jiska tou jou Eleksyon an

Kijan pou tcheke enskripsyon votè w

Ou ka konfime nan ki pwen enskripsyon votè w la ye sou sitwèb eleksyon Eta Michigan (ann Anglè)

Lòt fason pou enskri pou vote

Ou ka telechaje Fòm Enskripsyon Votè Nasyonal (National Voter Registration Form (PDF)) la ki disponib ann Anglè epi nan 14 lang adisyonèl nan lis meni anba a.

Retounen