Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Enskri pou vote nan Alaska

Kijan pou enskri pou vote nan Alaska

Dat limit enskripsyon votè nan Alaska

  • Dat limit enskripsyon anliy: 30 jou anvan jou eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon pa korespondans: Dwe gen yon so lapòs 30 jou anvan Jou Eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon an pèsòn: 30 jou anvan jou eleksyon an

Kijan pou tcheke enskripsyon votè w

Ou ka konfime nan ki pwen enskripsyon votè w la ye sou sitwèb eleksyon Eta Alaska (ann Anglè)

Retounen